Hvad valgte vi?

Vi valgte forslag 3 i kommunens katalog over de nye affaldsordninger.

Forslag 3 består af et stativ der ligner det vi har nu, men med et ekstra skab.
Det betyder at vi, ved husstanden, kan sortere restaffald, madaffald, plast, glas, metal og papir.
Restaffald/mad tømmes hver 14. dag.
Plast/papir tømmes hver 14. dag.
Glas/metal tømmes hver 3. uge.

På plussiden får vi:
Nærhed til affaldsbeholderne

På minussiden får vi:
Mindre plads til genanvendeligt affald
En dyr ordning i drift p.g.a. oftere tømninger
Den højeste trafikbelastning af alle ordningerne
Dyreste anskaffelsespris
Mere pladskrævende end det vi har i dag
Pap indgår som en del af storskraldsordningen og skal tilmeldes separat

Den pris vi har fået oplyst fra kommunen lyder på 3.998,50 kr pr. stativ + et årligt affaldsgebyr på 3.420,00 kr.
Derudover skal vi tilmeldes en fælles opsamling af pap, haveaffald og storskrald der koster 200,00 kr pr. husstand pr. år.

Hvor mange har valgt hvad???

Her kan du se hvor mange i kommunen, der har valgt de enkelte ordninger:

Ordning 1: Madaffald og restaffald ved boligen, resten i fællesløsning: 9 områder med 507 boliger i alt

Ordning 2: Tre 2-delte beholdere ved boligen til alle fraktioner: 6 områder med 900 boliger i alt

Ordning 3: Stativ ved boligen til alle fraktioner: 22 områder med 2373 boliger i alt

Ordning 4: Fællesløsning med minicontainere til alle fraktioner: 6 områder med 2847 boliger i alt

Ordning 5: 0

Ordning 6: Fællesløsning med nedgravede beholdere til alle fraktioner: 23 områder med 5702 boliger i alt