Fælleshuset

fælleshuset

Foreningens fælleshus er til fri afbenyttelse. Hvis man ønsker at benytte lokalerne til private arrangementer, skal fælleshuset reserveres og der betales et beløb herfor.

For så vidt angår udlejning af fælleshuset til private arrangementer foreligger der et selvstændigt regelsæt, som er vedlagt den husstandsomdelte informationsmappe.

I fælleshuset er der bl.a. en stor industri tørretumbler. Poletter til tørretumbleren kan købes. Mindste køb er 3 stk. for 10 kr., og maximum er 15 stk. for 50 kr.

Derudover er der mulighed for ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen at låne foreningens el-værktøj bl.a. en højtryksrenser mm.

I fælleshuset er der 2 toiletter (hvoraf det ene er handikapvenligt), garderobe, repos med et sofa arrangement med TV, stort køkken, musikanlæg, sammenklappeligt bordtennisbord mm.

Fælleshusudvalg

Fælleshusudvalget er et åbent udvalg. Alle beboere er med andre ord velkomne til at deltage eller komme med gode ideer. Udvalgets opgave er at stå for indretning og drift af fælleshuset samt tage initiativ til større arrangementer af forskellig art. Fælleshusudvalget kommer selv med forslag til budget for nyanskaffelser mv. Dette budget behandles på den årlige generalforsamling.

Udvalget assisterer sammen med vedligeholdelseskonsulenten bestyrelsen i afholdelse af de tilbagevendende miljødage.

Lukket for kommentarer.