Hvad valgte vi?

Vi valgte forslag 3 i kommunens katalog over de nye affaldsordninger.

Forslag 3 består af et stativ der ligner det vi har nu, men med et ekstra skab.
Det betyder at vi, ved husstanden, kan sortere restaffald, madaffald, plast, glas, metal og papir.
Restaffald/mad tømmes hver 14. dag.
Plast/papir tømmes hver 14. dag.
Glas/metal tømmes hver 3. uge.

På plussiden får vi:
Nærhed til affaldsbeholderne

På minussiden får vi:
Mindre plads til genanvendeligt affald
En dyr ordning i drift p.g.a. oftere tømninger
Den højeste trafikbelastning af alle ordningerne
Dyreste anskaffelsespris
Mere pladskrævende end det vi har i dag
Pap indgår som en del af storskraldsordningen og skal tilmeldes separat

Den pris vi har fået oplyst fra kommunen lyder på 3.998,50 kr pr. stativ + et årligt affaldsgebyr på 3.420,00 kr.
Derudover skal vi tilmeldes en fælles opsamling af pap, haveaffald og storskrald der koster 200,00 kr pr. husstand pr. år.

Bogmærk Permalink.

Skriv et svar