Udviklingsmøde for beboere | Andelsboligforeningen Antaresvænget

Andelsboligforeningen Antaresvænget

Andelsboligforeningen Antaresvænget

_q0g0503
← Tilbage til nyheder

Udviklingsmøde for beboere

Udgivet den 15. januar 2023

I 2023 vil vi prøve noget nyt.

Mandag den 6. februar kl. 18 inviterer bestyrelsen til beboermøde i fælleshuset forud for generalforsamlingen. Formålet er, at vi som andelshavere kan komme med forslag, tanker, idéer, som vi ønsker taget med på generalforsamlingen.

Det er ikke et møde, hvor vi diskuterer den daglige drift af foreningen, men i stedet tænker på tiltag til glæde og gavn for andelshaverne.

Dine forslag vil derfor blive drøftet og formuleret, så de kan omsættes til forslag til generalforsamlingen.

Foreningens økonomi er forholdsvis solid, så der er plads til, at rimelige forslag vil kunne gennemføres uden forhøjelse af boligafgiften.

Dette er ikke et møde, hvor vi kan vedtage noget, men et møde hvor vi kan omsætte idéer til forslag, der kan stilles på generalforsamlingen.

Selvom du ikke kommer til mødet, har du stadig lov til at fremsætte forslag til generalforsamlingen på helt normal vis.