Bestyrelsen og kontaktpersoner | Andelsboligforeningen Antaresvænget

Andelsboligforeningen Antaresvænget

Andelsboligforeningen Antaresvænget

_q0g0503

Henvendelse til bestyrelsen skal ske på mail: bestyrelsen@ab-antares.dk

Formand Mette Clausen (25). På valg i 2026.

Næstformand Helle Bernstein (45). På valg i 2025.

Kasserer Henning Jørgensen (21). På valg i 2026.

Bestyrelsesmedlem Hanne Geertsen (27). På valg i 2025.

Bestyrelsesmedlem Erik Larsen (33). På valg i 2026.

1. suppleant Gurli Jensen (35). På valg i 2025.

2. suppleant Lars Sander (7). På valg i 2025.

Kontaktpersoner

Antenneforening Erik (33)
Brugergruppe Mette (25)
Carportventelister Erik (33)
Forsikring Henning (21)
Fælleshus udlejning Erik (33)
Fælleshusudvalg Hanne (27), Erik (33), Mette (25), Lene (48)
Grundejerforening Hanne (27) 
Hjemmeside Mette (25)
Husdyrregistrering Gurli (35)
Nøgler Lars (7)
Poletter til tørretumbler Hanne (27), Irene (46)
Vedligeholdelseskonsulent Allan (28)
Visionsforum Helle (45)

Bestyrelsen holder møde ca. een gang om måneden. Hvis du har spørgsmål til bestyrelsen, kan denne kontaktes her og så vil vi bestræbe os på at svare indenfor 14 dage.
Sager der ønskes behandlet, skal indleveres skriftligt til et bestyrelsesmedlem. De vil så blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

En typisk dagsorden kan ses her:

 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Gennemgang af post
 • Meddelelser
 • Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
 • Vedligeholdelse
 • Regnskab
 • Boliger til salg
 • Nyt fra fælleshuset
 • Nyt fra Grundejerforeningen
 • Nyt fra Antenneforeningen
 • Nyt fra Brugergruppen
 • Dato for næste møde
 • Hjemmesiden
 • Nyhedsbrev
 • Evt.

Derudover kan der komme punkter på som miljødag, generalforsamling o.s.v.