Bestyrelsen og kontaktpersoner | Andelsboligforeningen Antaresvænget

Andelsboligforeningen Antaresvænget

Andelsboligforeningen Antaresvænget

_q0g0503

Bestyrelsen

Formand Bjarne Dam (34) På valg 2024
Næstformand Erik Larsen (33) På valg 2024
Kasserer/sekretær Mette Clausen (25) På valg 2023
Bestyrelsesmedlem Bolette Bang Ingrisch (39) På valg 2023
Bestyrelsesmedlem Hanne Geertsen (27) På valg 2024
1. suppleant Lise Bøyesen (5) På valg 2023
2. suppleant Martin Johansen (1) På valg 2023 

Kontaktpersoner

Antenneforening Erik (33)
Brugergruppe Mette (25), Bjarne (34)
Carportventelister Erik (33)
Forsikring Bjarne (34)
Fælleshus udlejning Erik (33)
Fælleshusudvalg Hanne (27), Erik (33), Berit (34), Liselotte (40)
Grundejerforening Hanne (27)
Hjemmeside Mette (25), Erik (33), Bjarne (34)
Husdyrregistrering Hanne (27)
Nøgler Lise (5)
Poletter til tørretumbler Hanne (27), Irene (46)
Vedligeholdelseskonsulent Martin (1)
Visionsforum Mette (25), Bjarne (34)
Webmaster / IT-ansvarlig Mette (25), Erik (33)

Bestyrelsen holder møde ca. een gang om måneden. Hvis du har spørgsmål til bestyrelsen, kan denne kontaktes her og så vil vi bestræbe os på at svare indenfor 14 dage.
Sager der ønskes behandlet, skal indleveres skriftligt til et bestyrelsesmedlem. De vil så blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

En typisk dagsorden kan ses her:

 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Gennemgang af post
 • Meddelelser
 • Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
 • Vedligeholdelse
 • Regnskab
 • Boliger til salg
 • Nyt fra fælleshuset
 • Nyt fra Grundejerforeningen
 • Nyt fra Antenneforeningen
 • Nyt fra Brugergruppen
 • Dato for næste møde
 • Hjemmesiden
 • Nyhedsbrev
 • Evt.

Derudover kan der komme punkter på som miljødag, generalforsamling o.s.v.