Bestyrelsen og kontaktpersoner | Andelsboligforeningen Antaresvænget

Andelsboligforeningen Antaresvænget

Andelsboligforeningen Antaresvænget

_q0g0503

Henvendelse til bestyrelsen der ønskes behandlet af denne skal ske på mail: bestyrelsen@ab-antares.dk

Formand Bjarne Dam (29) 

Næstformand Erik Larsen (33) 

Bestyrelsesmedlem Niels Martin Andersen (32)

Bestyrelsesmedlem kasser Kenneth Cahoon (30)

Bestyrelsesmedlem Bolette Bang Ingrisch (39) 

1. suppleant Lise Bøyesen (5) 

2. suppleant 

Kontaktpersoner

Antenneforening Erik (33)
Brugergruppe Bjarne (29)
Carportventelister Erik (33)
Forsikring Bjarne (34)
Fælleshus udlejning Erik (33)
Fælleshusudvalg Hanne (27), Erik (33), Berit (29), Liselotte (40)Mette (25)
Grundejerforening 
Hjemmeside Erik (33), Bjarne (29)
Husdyrregistrering 
Nøgler Lise (5)
Poletter til tørretumbler Hanne (27), Irene (46)
Vedligeholdelseskonsulent Kenneth Cahoon (30)
Visionsforum Bjarne (29)
Webmaster / IT-ansvarlig Erik (33) Bjarne (29)

Bestyrelsen holder møde ca. een gang om måneden. Hvis du har spørgsmål til bestyrelsen, kan denne kontaktes her og så vil vi bestræbe os på at svare indenfor 14 dage.
Sager der ønskes behandlet, skal indleveres skriftligt til et bestyrelsesmedlem. De vil så blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

En typisk dagsorden kan ses her:

 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Gennemgang af post
 • Meddelelser
 • Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
 • Vedligeholdelse
 • Regnskab
 • Boliger til salg
 • Nyt fra fælleshuset
 • Nyt fra Grundejerforeningen
 • Nyt fra Antenneforeningen
 • Nyt fra Brugergruppen
 • Dato for næste møde
 • Hjemmesiden
 • Nyhedsbrev
 • Evt.

Derudover kan der komme punkter på som miljødag, generalforsamling o.s.v.